1 Eylül 2016 Perşembe

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 25/8/2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrası uyarınca Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanarak hazırlanan, 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ; 
"25 Ağustos 2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazete’de" yayımlanmıştır.
Mezkûr Tebliğ ile Kanun kapsamında yapılandırılacak alacakların türü, yapılandırılan alacak tutarının nasıl tespit edileceği, yapılandırılan alacağın taksitlendirilmesi, tahsilinden vazgeçilen alacakların kapsamı, yapılacak başvurunun şekli ve süresi, başvurulara ilişkin olarak gümrük idarelerince yapılacak işlemler, ödeme süresi ve süresi içinde ödenmeyen taksitlere ilişkin yürütülecek işlemler ile tecil edilen alacakların yapılandırılması hususlarına yönelik düzenlemeler getirilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder