3 Şubat 2014 Pazartesi

Sayın Bakanlık yetkilileri, konuları bir kerede bu yönden araştırıp, ona göre gereken tedbirleri alırsanız birçok Gümrük Müşavirinin mağduriyetini önlemiş olursunuz.

T.C
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
Bilindiği üzere 4458 sayılı Gümrük Kanununun 65-1/b maddesinde, gümrük idarelerinin beyanın doğruluğunu araştırmak üzere eşyayı muayene edebileceği ve ayrıntılı muayene veya tahlil amacıyla numune alabileceği belirtilmektedir.
Buna itirazımız yok. İsterse gümrük idaresi bunu yapar. Ancak bu uygulama her eşyaya yapılmamaktadır. 65 yaşını geçti diye Beyannameleri imzalayan Gümrük Müşavirlerinin her imzaladığı beyannamelerinin kırmızı hatta sevk edilmesini anlamak mümkün değil. Acaba 65 yaşını geçenlerin zekâları mı geriliyor. Bu husus ne insan haklarına ve nede hukuka uygun değildir. Allaha şükür zekâmızın da, hafızamızın da yerinde olduğu aldığımız hastane raporu ile kanıtlanmıştır.
Ayrıca 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük Yönetmeliğinin 180.maddesinde “Beyanın kontrol türü ve kontrolle görevli memur, bilgisayar sistemi tarafından risk kriterlerine göre belirlenir” denilmektedir.
“Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca uluslararası ticaretin yasal zeminde gerçekleşmesi amaç ve hedefi doğrultusunda, bir taraftan ticareti kolaylaştırma yönünde düzenlemeler ve uygulamalar yapılırken diğer taraftan yasadışı ticareti engelleme gibi önemli bir görev de yerine getirilmektedir.
Bu kapsamda gümrük idaresindeki işlemlerin mümkün olduğu ölçüde hızlanması, idarelerdeki yığılmaların önlenmesi ve dış ticaret erbabına kaliteli ve hızlı hizmet sunulması amacıyla risk analizi ve hedefleme teknikleri kullanılmaktadır.” Denilmektedir.
Çok güzel, kaliteli ve hızlı hizmet sunulması hedeflenmiş. O zaman neden 65 yaşın üzerindekilerin her imzaladıkları beyanname muhteviyatı eşyalar kırmızı hatta düşüyor.
Bakanlık bu kararları alırken gümrüklerde muayene memurlarının keyfi tutumlarını göz önüne alıyor mu acaba. Muayene memuru eşyayı muayene edebilmek için 50-60 km. uzaklıkta antrepoya gidiyor. Her eşyaya mesai yatırılıyor.  Masraf artıyor. Muayene memuru bugün işim çok yarın beyannameyi kapatırım dediğinde de eşyanın gitmesi birgün gecikiyor. Burada hız değil yavaşlama söz konusudur.
Biz 65 yaş ve üzeri olan Gümrük Müşavirleri ile bu nedenlerden dolayı kimse çalışmak istemiyor. Peki, bizim suçumuz mu yaşlanmak. Allaha şükür akımızda yerinde.
Ayrıca Bakanlık:
“Bu nedenle gümrük mevzuatının doğru bir şekilde uygulanmasını engelleyen, ülkenin mali çıkarlarını tehlikeye düşüren ya da diğer şekillerde bir tehdit oluşturan olayların ortaya çıkma ihtimali dikkate alınarak, risklerin sistematik olarak tanımlanması ve en aza indirilmesi için gerekli olan önlemlerin uygulanması amacıyla ulusal ve uluslararası kaynak ve stratejilere dayanılarak veri ve bilgiler toplanmaktadır.
Toplanan bu veri ve bilgilerin risk analizi ve değerlendirilmesi yapılmakta, buna göre alınacak önlemler belirlenmekte ve uygulanması sağlanmakta, ayrıca bu sürecin işleyiş ve sonuçları düzenli olarak izlemekte ve gözden geçirilmektedir.
Bakanlık Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce bilgisayarlı veri işleme teknikleri kullanılarak yapılan risk analizi ve değerlendirmesi sonucunda, risk kriterleri ile öncelikli gümrük kontrol alanları veya işlemleri belirlenmektedir.
Bu süreç sonucunda riskli görülen işlemler bilgisayar sistemi üzerinden yönlendirilmektedir. Gümrük kontrolleri de bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca, “rastgele” olarak da gümrük kontrolleri yapılmaktadır. Böylece gerçekleştirilen gümrük kontrollerinde etkinlik ve seçicilik sağlanmaktadır“ denilmektedir.
Bilindiği üzere Gümrüğe İthal edilmek veya ihraç edilmek üzere sunulan beyannameler, bilgisayardaki risk kriterlerine göre kırmızı, sarı, mavi gibi yönlendirilmektedir. Sarı hatta muayene memuru eşyayı muayene etmeden kapatırken, Kırmızı hatta eşya muayene edilmektedir.
Hal böyle iken, Gümrük Müşavirlik Şirketlerinde Gümrük Müşaviri olarak görev yapmakta olan Gümrük Müşavirlerinin de yaşlarına göre riskli oldukları herhalde bilgisayarlara yükleniyor ki imzalanan beyannamelerin % 90 ı Kırmızıya düşüyor.
Ayrıca, gümrük işlemleri esnasında yapılan ufak tefek hatalardan dolayı G.K.nunun 241. Maddesine göre verilen para cezaları da kıstas kabul edilerek, para cezası verilen şirketler ve gümrük müşavirleri de sakıncalı sınıfına alınıyormuş ve beyannameler, muayene edilmek üzere kırmızıya sevk ediliyor.
Gümrük ayrıca konuları kendi açısından yorumlayarak, Gümrük Müşavirlerini ve firmaları peşin yargıyla potansiyel suçlu gibi görmektedir.
Birçok meslektaşımız mahkemelere düşürülmekte, mahkemelerden suçsuz oldukları kanıtlansa bile disiplin cezaları verilerek onları suçlu görmektedir Bakanlık.
“sen her şeyi bileceksin” mantığı ile her konuda Gümrük Müşavirleri suçlanmakta ve ekmekleri ellerinden alınmaktadır.
Çoğunlukla Gümrük Müşavirleri artık imza atmaktan korkmaktalar. Temmuzda yeni çıkan Ticaret Kanununa göre tek kişi şirket kurabilecektir. Bu durumda birçok firma bünyelerinde pasif olarak çalışan Gümrük Müşavirlerinin işine son verecektir.
“Sen imza atmıyorsun, ben sana neden para ödeyeyim” diyecektir.
Bu insanların durumu ne olacaktır?
Sayın Bakanlık yetkilileri, konuları bir kerede bu yönden araştırıp, ona göre gereken tedbirleri alırsanız birçok Gümrük Müşavirinin mağduriyetini önlemiş olursunuz.

Saygılarımla…

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder